Palvelu- ja käyttöehdot

Otamme henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn vakavasti. Osoitteessa, https://biila.io/tietosuojaseloste/, voit tutustua kuinka käsittelemme henkilötietoja omassa kaupallisessa toiminnassamme rekisterinpitäjänä ja asiakkaiden puolesta toimiessamme henkilötietojen käsittelijänä. Jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioista, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@biila.io

 

Biila Solutions Oy (myöhemmin Biila ) omistaa Biila Go -verkkosovelluksen ja vastaa autojen siirroista.
Yhteistyökumppani (myöhemmin Kumppani) on katsastusasema, huoltoliike tai muu taho, joka tuottaa auton katsastuksen, auton huollon tai muun toimenpiteen, jonka Asiakas on Kumppanilta tilannut.
Palvelun tilaaja (myöhemmin Asiakas) on autoilija, joka tilaa Kumppanilta katsastuksen, huollon tai muun toimenpiteen ja valitsee siihen Biila Go -palvelun.

Yleistä Biila Go -verkkosovelluksesta, kumppanin käyttäessä palvelun Pro -kuljettajia

Biila Go -verkkosovelluksen omistaa Biila Solutions Oy (y-tunnus: 2205993-5, myöhemmin ”Biila”), joka vastaa autojen siirroista (kumppanin käyttäessä Pro -kuljettajia) sekä Kumppanin työtilausten ja maksujen välittämisestä yhteistyössä Paytrail Oyj:n kanssa (2122839-7), silloin kun Kumppani veloittaa huollon, katsastuksen tai muun toimenpiteen Asiakkaalta, Biila Go -verkkosovellusta käyttäen. Huollon, katsastuksen tai muun Kumppanin toteuttaman palvelun osalta Biila toimii ainoastaan välittäjänä ja sopimussuhde syntyy aina asiakkaan ja kumppanin välille.

Palvelun tilaaminen ja sen kulku

Asiakas tilaa Kumppanilta katsastuksen, huollon tai muun toimenpiteen ja valitsee siihen Biila Go -palvelun. Kumppani välittää Biila Go -tilauksen Biilalle. Asiakas saa tekstiviestillä seurantalinkin, josta voi varmentaa autoa siirtävän kuljettajan oikeellisuuden, seurata palvelun kulkua, hyväksyä Kumppanin Asiakkaalle ilmoittaman työtilauksen sekä toimenpiteiden valmistuttua maksaa Kumppanin Asiakkaalle toteuttaman palvelun. Asiakas hyväksyy Biila Go -verkkosovelluksen ehdot käyttäessään palvelua.

Kumppanin lähettämän työtilauksen hyväksyntä

Kun Asiakas on varannut Biila Go -palvelun Kumppanilta, saa hän tekstiviestillä linkin, josta hän pääsee hyväksymään ja allekirjoittamaan sähköisesti Kumppanin Asiakkaalle lähettämän työtilauksen.

Kumppanin suorittaman palvelun maksaminen

Kun auto on valmis Kumppanin suorittamista toimenpiteistä, Kumppani lähettää Asiakkaalle tekstiviestillä maksutiedot. Asiakas maksaa Kumppanin toteuttamat palvelut Biila Go -verkkosovelluksessa Biilan asiakastilille, josta Biila tilittää suoritetun maksun edelleen Kumppanille. Mikäli Asiakas on valinnut maksutavaksi Biila Go -verkkosovelluksen, tulee hänen olla maksanut Kumppanin hänelle osoittama maksu 1 tunti ennen auton sovittua palautusaikaa. Mikäli maksua ei ole suoritettu Biila Go -verkkosovelluksessa ilmoitetussa ajassa, Biila ei vastaa mahdollisista myöhästymisistä tai peruutuksista.

Asiakas ja Kumppani voivat halutessaan sopia myös jonkin muun maksutavan. Biila ei vastaa tällöin palvelumaksun veloituksesta.

Maksutavat

Palvelut maksetaan, ennen kuin Asiakkaan auto palautetaan Kumppanin suorittamista toimenpiteistä. Biila Go-verkkosovelluksessa voidaan maksaa Paytrailin tarjoamilla yleisimmillä maksutavoilla. Maksutavat on nähtävissä osoitteessa https://www.paytrail.com/maksutavat. Maksaminen tapahtuu Paytrail Oyj:n sivuston kautta.

Biilan vastuut siirrettäessä Asiakkaan autoa (kumppanin käyttäessä Pro -kuljettajaa)

Biila vastaa siirron aikana autoon ja sen varusteisiin tulleista vaurioista mahdollisessa kolari- tai muussa liikennevahingossa. Vastuu on rajattu seuraavasti:

 1. Biila sitoutuu käyttämään autoa vain siirtotarkoituksen mukaisesti. Autot siirretään aina ajaen.
 2. Biila tarkastaa siirrettävän ajoneuvon yhdessä Asiakkaan kanssa ja kuvaa auton ja kohtuudella nähtävillä oleva vauriot ennen liikkeelle lähtöä.
 3. Huomioitavaa on, että mikäli auto on likainen, lumen, jään tai muun vastaavan peitossa, aiemmin syntyneitä vahinkoja ei välttämättä haivata.
 4. Biila vastaa ainoastaan oman henkilökuntansa aiheuttamista vahingoista eikä vastaa siirron aikana autoon tulleista teknisistä vioista tai muista rikkoontumisista, jotka johtuvat autosta tai aiemman kuljettajan virheellisestä tai puutteellisesta toiminnasta.
 5. Liikennevahinkotilanteessa, joissa Biila katsotaan vahingon aiheuttajaksi, vahingot korvataan auton omistajan/haltijan ottamasta liikennevakuutuksesta ja Biilan vastuuvakuutus puolestaan korvaa tästä aiheutuneen vahingon omistajalle/haltijalle.
 6. Kiveniskeymät tuulilasiin tai konepeltiin, normaalista auton käytöstä aiheutuvat jäljet maalipinnassa sekä renkaan puhkeamiset eivät kuulu Biilan vastuuseen.
 7. Biila ei vastaa Kumppanin autolle aiheuttamasta vahingosta tai niiden seurauksista. Kumppanin tekemien toimenpiteiden aikana vastuu autosta on aina Kumppanilla.
 8. Biila Go-palvelun kuljettajat ovat Biilan henkilökuntaa tai Biilan hyväksymiä alihankkijoita.
 9. Mikäli siirto keskeytyy tai estyy (luonnonilmiö, liikenneruuhka, liikennevahinko tai muu toimituksen viivästyminen), Biila ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle myöhästymisestä aiheutuneita välittömiä tai välillisiä kustannuksia.

Asiakkaan vastuut Biilan siirtäessä Asiakkaan autoa

 1. Asiakkaan on luovutettava ajoneuvo Biilan kuljettajalle ajokuntoisena ja lain asettamat edellytykset täyttävänä.
 2. Asiakas maksaa aina siirron aikana käytetyn polttoaineen.
 3. Kun auto noudetaan Asiakkaalta, tulee Asiakkaan kertoa Biilan kuljettajalle auton vauriot sekä mahdolliset ajamiseen tai turvallisuuteen liittyvät poikkeamat autossa.
 4. Kun auto palautetaan Asiakkaalle, on Asiakas velvollinen tarkastamaan auton yhdessä Biilan kuljettajan kanssa ja ilmoittamaan välittömästi auton tuoneelle Biilan kuljettajalle, mikäli autossa havaitaan vaurioita, jotka ovat syntyneet autoa siirrettäessä.
 5. Mikäli Asiakas ei itse voi vastaanottaa autoa, Biilan vastuu autosta loppuu välittömästi, kun auto on toimitettu Asiakkaan ilmoittamaan paikkaan. Tällöin Biila ei myöskään vastaa mahdollisesti myöhemmin esitetyistä auton siirtämiseen liittyvistä korvausvaatimuksista.

Biila Solutions Oy pidättää oikeuden muuttaa ehtoja. Asiakas hyväksyy ehdot käyttämällä Biila Go palvelua.. Ehdoissa ei oteta kantaa Asiakkaan ja Kumppanin väliseen sopimukseen auton huoltamisesta, katsastamisesta tai muusta toimenpiteestä. Asiakas ja Kumppani sopivat niistä keskenään. Kun Asiakas tilaa yhteistyökumppanilta katsastuksen tai huollon ja valitsee siihen Biila Go -palvelun, hyväksyy hän samalla nämä ehdot. © Biila Solutions Oy 2020.

Biila on valtakunnallinen palvelu, joka kutsuu ja noutaa auton huoltoon sen ollessa ajankohtainen. Huollon edistymistä ja kuljetusta voi seurata älypuhelimella, jolla valmiin huollon voi myös maksaa. Omakuskimme palauttaa auton valitsemaasi osoitteeseen sinulle sopivaan aikaan

Unelmamme on tehdä autojen huoltamisesta niin helppoa, että tuntuu kuin auto kävisi itsestään huollossa. Autamme palveluntarjoajia ylittämään asiakkaidensa odotukset ja nostamaan palvelunsa seuraavalle tasolle. Hyvä huoltopalvelu alkaa kotisohvalta.

Laaja yhteistyökumppaniverkosto

Biila on digitaalinen kohtaamispaikka autoilijoille, huoltajille ja palveluntarjoajille. Liity sinäkin laajaan, valtakunnalliseen palveluverkostoomme ja tavoita asiakkaasi paremmin.

Autoalan uudistaja

Uudistamme vanhoja toimintamalleja ja tuomme autoalalle digitaalisia työkaluja, joiden avulla palvelusi alkaa jo asiakkaan kotisohvalta.