Biila Labs ratkaisee ajojen ketjuttamisen tekoälyn avulla - “Jopa 70 % ajoista on ketjutettavissa”

28.3.2023

Biilan tuore tutkimusyksikkö Biila Labs on kehittänyt systeemin Biilan siirtoajojen automaattiseen ketjuttamiseen tekoälyn avulla.  

Tekoäly mahdollistaa kuljettajalle useiden peräkkäisten ajojen ajamisen niin, että auton toimituskohteesta on mahdollisimman lyhyt matka seuraavan auton nouto-osoitteeseen. Lisäksi se huolehtii, että aikataulutus on mahdollisimman sujuvaa. Systeemin ketjuttaessa Biilan asiakkaiden tilaamia siirtoajoja yhteen, kuljettaja saa halutessaan ajettavakseen vaikkapa valmiita työpäivän pituisia ajoketjuja. 

Nykyisellään kuljettajan suunnitellessa ajopäivää ketjutus tapahtuu manuaalisesti yhdistelemällä vapaana olevia keikkoja.

Biilan ison siirtovolyymin ansiosta ajojen älykäs ketjuttaminen on valtava mahdollisuus. Tällä hetkellä Biilan kautta siirretään jo yli 7000 autoa kuukaudessa ja määrä kasvaa koko ajan. Vuoden 2025 loppuun mennessä tavoite on siirtää yli 40 000 autoa kuukaudessa. 

Biila Labsin Miika Sikalan mukaan tulokset tekoälyn käytöstä siirtoajojen ketjuttamiseen ovat lupaavia.

“Jopa 70 % ajoista on ketjutettavissa. Siirtoajoja ketjuttamalla saadaan myös hankalammin ajettavat ajot liitettyä osaksi järkevää ketjua, jolloin niiden ajaminen muuttuu kuljettajalle kannattavaksi. Siirron tilaajien osalta tämä näkyy kilpailukykyisinä hintoina ja ajojen nopeutumisena”, hän sanoo. 

Tekoälyn ohjaama ajojen ketjutus voisi Sikalan mukaan olla laajemmin käytössä vuoden 2024 aikana. 

“Ketjutussysteemin implementointia alustaan testataan parhaillaan, mutta ensimmäisiä käyttökokeiluja päästään tekemään mahdollisesti jo syksyn 2023 aikana.” 

Biilan kasvaessa pitkäjänteisen tutkimuksen merkitys tulee olemaan isommassa roolissa. Modernien teknologioiden, kuten tekoälyn hyödyntäminen Biilassa hyödyttää kaikkia osapuolia mahdollistamalla tehokkaamman ja kilpailukykyisemmän tavan siirtää autoja. 

"Biilalla on jo nyt vankka osaaminen toimialallaan, mutta kasvun myötä entistä kehittyneempien ratkaisujen tärkeys korostuu", Sikala kertoo. 


Communications specialist

Lauri Pajula