Emilia ja Heidi opiskelivat työn ohessa liiketoiminnan ammattitutkintoon alle vuodessa – oppisopimus on oppilaalle ja työnantajalle maksuton

18.3.2022

Työn ohessa opiskelu ja osaamisen kehittäminen ei välttämättä vaadi työpaikalta poistumista koulunpenkille tai opintovapaille. Sen tietävät Biilan Emilia Heinonen ja Heidi Tomazeli. He valmistuivat töiden lomassa liiketoiminnan ammattitutkintoon.

Opinnot suoritettiin oppisopimuskoulutuksena, yhteistyössä Biilan, Vantaan ammattiopisto Varian ja koulutusta toteuttavan Management Institute of Finlandin (MIF) kanssa.  

Oppisopimuskoulutuksessa jokaiselle opiskelijalle tehdään oma suunnitelma opintoihin. Opiskelu tapahtuu pääasiassa työpaikalla omissa työtehtävissä ja teoriapäiviä suunnitellaan tarpeen mukaan. 

“Koulupäivät tapahtuivat työaikana, joten kouluttautuminen oli myös taloudellisesti järkevää”, sanoo tutkintoon valmistunut Emilia Heinonen. 

Emilia työskentelee Biilalla asiakaspalveluvastaavana ja Heidi asiakasneuvojana. 

Biilan ja Varian koulutusyhteistyö sai alkunsa Urbaania Kasvua Vantaa –hankkeesta. Varia tarjosi hankkeessa vantaalaisille pk-yrityksille infoja oppisopimuskoulutuksista.  

“Ensin kartoitimme, ketkä voisivat olla kiinnostuneita kouluttautumaan lisää. Haastattelun avulla löytyi sopiva tutkinto, jonka Emilia ja Heidi suorittivat MIFissä”, kertoo hankkeessa mukana oleva asiakkuusvastaava Tarja Tomperi Vantaan ammattiopisto Variasta. 

Työn ohessa kouluttautuminen on yleistynyt Suomessa, etenkin aikuiskoulutuksessa. Oppisopimuskoulutuksessa ei ole kokeita tai tenttejä, vaan opiskelu kytkeytyy omaan arkityöhön ja sitä kautta osaamisen kehittämiseen. Tekemistä kuitenkin arvioidaan, ja työpaikalta tulee myös ohjausta koulutukseen. 

“Kyseessä on ammatillinen koulutus, joten olisi itseasiassa hyvä, jos on valmiiksi työpaikka, mikä mahdollistaa työssäoppimisen”, sanoo Management Institute of Finlandin kehittämispäällikkö Katriina Tuomi

Tuomen mukaan Emilia ja Heidi suoriutuivat oikein mallikkaasti opinnoista. 

“Koulutus oli heille räätälöity. He eivät hypänneet mihinkään ryhmään, vaan ovat joutuneet tekemään aika itsenäisesti näitä opintoja.” 

Heille järjestettiin teoriaopetusta, jotka liittyivät Emilialla myyntiin ja markkinointiin ja Heidillä kansainvälisen kaupan kanssa toimimiseen. 

“Pääsin mukaan markkinointitiimin juttuihin, mikä kiinnostaa minua paljon”, Emilia iloitsee. 

Kenelle oppisopimuskoulutus sopii? 

Oppisopimus solmitaan työnantajan, opiskelijan ja oppisopimustoimiston kesken. MIFin Tuomi kertoo oppisopimuskoulutuksen sopivan kaikille, joilla on halua kehittää omaa osaamista. 

“Ammatilliset tutkinnot antavat myös hakukelpoisuuden korkeakouluihin”, Tuomi kertoo. 

Myös tutkintoon valmistuneet Emilia ja Heidi suosittelevat kokeilemaan rohkeasti oman osaamisen kehittämistä töiden ohessa. 

“Suosittelen lisäkouluttautumista kaikille, kenellä vain on siihen mahdollisuus työn puolesta”, Heinonen sanoo. 

Oman osaamisen kehittämiseen vaihtoehtoja on runsaasti.  

“Tällä hetkellä ammatillisia tutkintoja on tarjolla noin 160 kappaletta. Luku sisältää perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot”, Varian Tarja Tomperi kertoo. 

Opiskelija voi valita, tekeekö koko tutkinnon vai tutkinnon osan. 

 

Jos kouluttautumaan työn ohessa kiinnostaa, toimi näin: 

1. Ensiksi yhteys omaan esimieheen  

2. Seuraavaksi yhteys Varian Työelämäpalveluihin

3. Työntekijän, työantajan ja Varian kanssa tehdään kartoitus koulutustarpeesta 

4. Sopivan koulutusväylän löydyttyä, Varia vie asiaa eteenpäin niin, että henkilö pääsee haluamaansa koulutukseen 

5. Tutkintoon valmistutaan kunkin henkilökohtaisen koulutussuunnitelmaan mukaan (keskimäärin noin vuoden päästä koulutuksen aloittamisesta) 

 

Työn ohessa kouluttautumisesta hyötyvät sekä työntekijä että yritys  

 

Yritys hyötyy, jos henkilöstö kartuttaa osaamistaan. Vanhoihin työtapoihin voi tulla uutta näkökulmaa kouluoppien myötä ja sitä kautta tehokkuus ja tuottavuus paranevat.  

“Opiskelu freesasi omaa ajattelua työntekemiseen. Sain tästä teoriaosaamista käytännönosaamisen lisäksi”, tutkinnon suorittanut Heidi Tomazeli kuvailee koulutuksen hyötyjä. 

“Ja oli ihanaa, kun valmistumisen yhteydessä työpaikalle oli järjestetty kukkia ja kakkukahvit”, hän lisää.  

Biilan toimitusjohtaja Aapeli Kallungin mukaan Urbaania Kasvua Vantaa –hankkeen avulla saatu henkilöstön osaamisen kehittäminen on ollut keskeisessä roolissa yrityksen kasvutarinassa. 

“Hankkeen myötä olemme saaneet laajasti työkaluja henkilöstön osaamisen kehittämiseen, mikä osaltaan mahdollistaa Biilan jatkuvan kasvun. Konkreettisin esimerkki hyödyistä on, kun Emilia ja Heidi valmistuivat uuteen ammattiin”, Kallunki kertoo. 

Hän kannustaa yrityksiä lähtemään rohkeasti etsimään polkuja henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. 


Communications specialist

Lauri Pajula