Tiedote 16.10.2020

16.10.2020

Työneuvoston kannanotto ja sen vaikutukset Biilaan

Työneuvosto on eilen julkaissut kannanoton alustatalouden piirissä työskentelevien oikeudellisesta asemasta. Aluehallintovirasto pyysi työneuvostolta lausuntoa työaikalain soveltumisesta ruokalähettien työhön. Kyse on erityisesti siitä, tehdäänkö työtä työsuhteessa vai yrittäjäasemassa. Kannanotossaan työneuvosto katsoi, että ruokalähettien työssä täyttyy työsuhteen tunnusmerkistö.

Vaikka työneuvoston lausunto ei ole oikeudellisesti sitova, se voi antaa suuntaa sille työlle, jota Suomen hallitus tekee valmistellessaan lainsäädäntöä vastaamaan käynnissä olevaa työelämän murrosta. Tämän lainsäädäntötyön vaikutukset voivat tulla heijastumaan myös Biilaan ja erityisesti Biila Go -kuljettajapalveluun. Biila Go -palvelussa on lähes 8000 rekisteröitynyttä kuljettajaa, joista noin neljäsosa työskentelee Omapaja Oy:n kevytyrittäjänä.

Meille Biilassa on tärkeää, että noudatamme kunkin maan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja kehitämme toimintaamme hyvän liiketoimintatavan mukaisesti. Kilpailukykyinen palvelukokonaisuus ja ensiluokkainen asiakaskokemus ovat jatkossakin toimintamme ytimessä. Samaan aikaan haluamme huolehtia siitä, että voimme myös tulevaisuudessa tarjota kuljettajillemme joustavan tavan ansaita sekä saada oikeudenmukainen korvaus tekemästään työstä.

Työneuvoston kannanotolla ei ole välittömiä vaikutuksia nykyisiin asiakas- tai kuljettajasuhteisiimme. Olemme jo aiemmin käynnistäneet valmistelutyön muuttuvan toimintaympäristön huomioimiseksi asiakkaidemme, kuljettajiemme sekä koko yhtiömme etujen mukaisesti. Teemme työtä läheisessä yhteistyössä tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa ja tulemme tiedottamaan työn edistymisestä.

Mukavaa syksyn jatkoa, pysytään terveinä!

Aapeli Kallunki
Yrittäjä, CEO, Biila Solutions Oy
040 4147 403


CEO

Aapeli Kallunki