Tukea jatkuvan kasvun keskelle - Biila valitsi Hälsan työhyvinvoinnin kumppaniksi

10.6.2022

Biilalla halutaan lisää työkaluja työntekijöiden jaksamiseen, oppimiseen ja itsetunnon kehittämiseen. Kasvuyrityksessä työskentely avaa mahdollisuuksia ja onnistumisen kokemuksia, mutta jatkuvan kasvun keskellä työskentely voi myös olla kuormittavaa ja keskeneräisyyden jatkuvaa sietämistä.

Biilassa on viime vuosina panostettu ja luotu aktiivisesti edellytyksiä oman osaamisen kasvattamiseen. On ollut luontevaa tukeutua kumppaneihin, jotka ovat ammattilaisia tällä saralla. Tästä hyvä esimerkki on Biilan aktiivinen rooli Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa. Nyt yrityksessä halutaan ottaa seuraava askel työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Niinpä kuluneen kevään aikana on tutkittu erilaisia tapoja järjestää tukea biilalaisten työhön ja arkeen.

“Tavoitteena on ollut löytää kumppani, jonka kanssa voimme lähteä rakentamaan toimintamallia, joka mahdollistaa biilalaisille tukea itsetuntemukseen, oppimiseen sekä yhteistyön kehittymiseen Biilassa. Ja sen myötä laadukkaampaa elämää“, kertoo Biilan toimitusjohtaja Aapeli Kallunki.

Lopulta yhteistyökumppaniksi valikoitui Hälsa Oy. Hälsa on hyvinvointiin ja johtamisen valmentamiseen keskittynyt yritys.

Biilan ja Hälsan yhteistyö starttaa kesäkuussa Kick off –tapahtumalla.  

“Starttitapahtumassa jokaista Biilan työntekijää haastatellaan henkilökohtaisesti. Haluamme kuulla työntekijöitä biilalaisina ja ihmisinä, jotta voimme tukea heidän hyvinvointiaan”, kertoo Hälsan toimitusjohtaja Janne Karjula

Karjulan mukaan hyvinvointi lähtee ihmisen omasta kokemuksesta.  

“Hyvinvointia ei voi määritellä ulkoa päin. Silloin kun ihminen kokee olevansa hyvinvoiva, niin silloin hän on.” 

Yhteistyössä Hälsa haluaa olla vahvistamassa positiivista ilmapiiriä ja itsetuntemusta sekä kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi tulemisen tunnetta.

Biila on valtakunnallinen autojen siirtopalvelu, joka kokoaa yhteen siirron tarvitsijat sekä siirron suorittavat kuljettajat.

Hälsa on kumppani hyvinvoinnin sekä henkilökohtaisen kehittymisen tukemiseen työyhteisöissä. Hälsa rakentaa itsetuntemuksen avulla ihmisläheisempää kulttuuria.


Communications specialist

Lauri Pajula