What A Perfect Digital Morning

5.3.2020

Järjestimme aamiaistilaisuuden 4.3.2020, kolmannen kerran Biilan historian aikana. Joka kerta tilaisuus on ollut puoleensa vetävämpi. Nyt tilaisuuteen saapui nelisenkymmentä eri yritysten edustajaa. Jokaisella oli varmasti siihen mennessä ollut enemmän tai vähemmän digitaalinen aamu omien digitaalisten laitteiden myötä. Digitaalisuus korostui myös esiintyjien puheissa. 

Muutos on mahdollisuus tai uhka

Biilan Ruotsin maajohtaja Lasse Grundström avasi tilaisuuden havainnollisilla kuvilla, miten maailma on muuttunut aina valtavasti uusien keksintöjen myötä. Ennen kaduilla kulki hevoset ja päästöongelmat. Sittemmin autot syrjäyttivät hevoset ja täyttivät kadut. Nykypäivänä tiet ovat edelleen täynnä autoja ja me olemme vasta heräämässä digitalisaation suomiin mahdollisuuksiin. Pienten yritysten etu on, että ne pystyvät reagoimaan muutoksiin nopeasti. Tuotteita pystytään hiomaan nopealla aikataululla ja reagoimaan markkinoiden muutoksiin. Digitalisaatio mahdollistaa varmasti enemmän, kuin osaamme vielä ajatella. 

Mitä tiedämme tulevaisuudesta?

Martti Muona on K-Caaralla kuluttajaliiketoiminnan vetäjä ja ollut alalla 23-vuotta. Hän nosti puheessaan esiin ilmastonmuutoksen yhtenä isona yksittäisenä asiana nyt ja tulevaisuudessa. Se tulee ohjaamaan meidän ihmisten kaikkea tekemistä. Autonvalmistajille asetetut päästötavoitteet pakottavat kasvattamaan sähköautojen osuutta kaikista autoista. Sähköautojen osuus uusista autoista on vielä hyvin marginaalinen. Sähköautovalmistaja Tesla on tuonut alalle paljon hyvää ja on vaikuttanut muiden automerkkien kehitykseen. Edelläkävijöiden myötä toimintaympäristö muuttuu vauhdilla. 

Digitalisaatio muuttaa meitä ja maailmaa älyttömästi. Ympäri maailman köyhimmätkin ihmiset ovat saaneet hankittua itselleen kännykän ja ovat mukana digimaailmassa. 

Haluamme kuluttaa vastuullisesti, joten alamme pohtimaan valintojamme, mikä todella on tärkeää. Niille toimijoille tulee olemaan tilaa, jotka pystyvät tuomaa arvoa loppukäyttäjälle. Olemmeko tietoisia, miten kumppanit ympärillämme muuttuu? Tulevaisuus tulee olemaan ihan toisella tavalla ihmeellisempi, kuin mitä me nyt ajatellaan. 

Esimerkiksi automyynti menee verkkoon. Ihmiset voivat ostaa auton näkemättä sitä. Nähtäväksi jää miten täyssähköautoja tullaan myymään tulevaisuudessa. Miten eri osa-alueet muuttuvat, kun ansaintalogiikka muuttuu. Sen tiedämme, että esimerkiksi täyssähköautot eivät tarvitse öljyä, kuten polttomoottoriautot.

Olemassa oleville asiakkaille täytyy pystyä tarjoamaan erilaisia palveluita. Ihmisten odotukset ovat erilaisia. Nuorempi sukupolvi ajattelee asioista eri tavalla ja pitää itsestään selvänä sellaisia asioita, mitä vanhemmat ei osaa edes ajatella. Meidän täytyy olla ajan hermolla autoalan muutoksista ja reagoida rohkeasti.

Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa

Digialla konsulttina toimiva Jussi Rautjärvi digitalisoi maailmaa pikseli kerrallaan, kuten heidän sloganinsa kuuluu. Jussin esitys painottui analytiikkaan: “ Analytiikka luo toimintaan arvoa vain silloin, kun analytiikan tuottama tieto vaikuttaa toimintaan.”

Analytiikka on aina väline ei itseisarvo. Kun meillä on liiketoiminta, on kysyttävä mihin me halutaan vastaukset operatiivisella tasolla ja vasta sitten voimme hyödyntää analytiikkaa. 

On tärkeä ymmärtää, että dataa on paljon. Olennaista on miten käsittelemme dataa ja miten valjastamme sen palvelemaan yrityksen operatiivista toimintaa. Pystyykö yritys hyödyntämään saatua tietoa olemassa olevalla organisaatiorakenteella. Yrityksen etu on kyetä muuttumaan ja muuttamaan toimintatapoja, kyseenalaistamaan.

Yksi autoalan tärkeä trendi on digitalisaatio - tai pilipalisaatio, kuten Rautjärvi leikkisästi ilmaisi. Hienojen sanojen ei tarvitse antaa hämätä. Olennaisessa roolissa on asiakasdata/big data ja sen hyödyntäminen. Monessa yrityksessä on datan osalta käyttämätöntä potentiaalia. Haaste on, miten dataa osataan hyödyntää liiketoiminnassa.

Tärkeä kysymys on kuka datan omistaa? Nykypäivänä autot ovat renkailla liikkuvia tietokoneita, jotka keräävät dataa ja tällä hetkellä vain autonvalmistajat pääsevät tietoon käsiksi. Pitäisikö autossa oleva data kuulua auton käyttäjälle? Yksilöinä emme ole kovin kiinnostuneita siitä, kuka omistaa dataa minusta ja miten minusta saatavaa dataa hyödynnetään, kunhan palvelut, joita käytämme toimivat. Se kenellä on relevanttia tietoa, on vahvoilla.

Se joka on huomannut alkaa varastoimaan dataa vuosia sitten, voi nyt dataa analysoimalla ennustaa asioita, tehdä analyysiä, jota voidaan nykypäivänä hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä. Nostetaan data pöydälle ja katsotaan, mitä se kertoo meille tulevaisuudesta. Tehdään yhteistyötä. Keskustellaan. Jaetaan kokemuksia ja näkemyksiä. Rakennetaan ihmeellisempi tulevaisuus yhdessä.

Iida Määttä
Biila


CEO

Aapeli Kallunki