Integritetspolicy

1 Bakgrund

Denna integritetspolicy beskriver hur och för vilka ändamål vi samlar in, delar, lagrar och annars behandlar personuppgifter. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan identifiera en enskild person. För behandlingen av dina personuppgifter är Biila Solutions AB (559199-6425) personuppgiftsansvarig om inget annat anges.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och våra interna processer och rutiner.

2 Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi kan samla in dina personuppgifter på följande sätt:

  • När du lämnar personuppgifter till oss, till exempel i samband med din kundrelation eller uppdragsrelation, genom att fylla i formulär på vår webbplats, genom att kontakta oss via telefon, e-post eller via vår webbplats.

  • När personuppgifter genereras automatiskt. När du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in viss information om dig och ditt besök, såsom din IP-adress.

  • Från tredjepartsleverantörer, när vi genomför bakgrundskontroller.

3 När och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

3.1 Kunder

Administration av kundförhållanden och erbjudande av tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera ditt kundförhållande, såsom att erbjuda kundbaserade tjänster och fakturering.

Kategorier av personuppgifter Rättslig kund
• Identifieringsuppgifter
• Kontaktuppgifter
• Adressuppgifter
• Bilens registreringsnummer
• Anställningsrelaterad information
• Faktureringsinformation
För konsumenter är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 b i GDPR (avtal) och för företagskunder artikel 6.1 f i GDPR (den per-sonuppgiftsansvariges berättigade intresse). Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna administrera kundrelationer och erbjuda våra tjänster till våra kunder.
Lagringstid: Dina personuppgifter kommer att sparas så länge du har en kundrelation med oss och i 2 år efter det att din relation med oss har avslutats.
Mottagare: Tjänsteleverantörer, koncernföretag och andra mottagare enligt punkt 4.

Kundkommunikation

På vår webbplats finns ett kontaktformulär för kundkommunikation, där vi samlar in dina personuppgifter när du skickar in formuläret. Dessutom är kundkommunikation möjlig via e-post och telefon, i vilket fall vi också samlar in dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter Rättslig grund
• Identifieringsuppgifter
• Kontaktuppgifter
• Uppgifter i kommunikation
Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f i GDPR (den personuppgiftsansvariges berättigade intresse). Behandlingen är nödvändig för att behandla kundkommunikation.
Lagringstid: Dina personuppgifter kommer att sparas så länge du har en kundrelation med oss och i 2 år efter det att din relation med oss har avslutats.
Mottagare: Tjänsteleverantörer, koncernföretag och andra mottagare enligt punkt 4.

Nyhetsbrev och marknadsföring

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi följande personuppgifter för att skicka vårt nyhetsbrev till dig och för att marknadsföra våra tjänster.

Kategorier av personuppgifter Rättslig grund
• Identifieringsuppgifter
• E-postadress
Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 a i GDPR (samtycke). Behandlingen är nödvändig för att skicka nyhetsbrevet till våra prenumeranter.
Lagringstid: Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Vänligen notera att du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för våra marknadsföringsändamål.
Mottagare: Tjänsteleverantörer och koncernföretag enligt punkt 4.

3.2 Frilansförare

Administration av avtalsförhållande

Som frilansförare behandlar vi dina personuppgifter för att administrera ditt avtalsförhållande med oss.

Kategorier av personuppgifter Rättslig grund
• Identifieringsuppgifter
• Kontaktuppgifter
• Körkortsuppgifter
• Personnummer
• Kreditupplysningar
• Betalningsuppgifter
Den rättsliga grunden för behandlingen är: artikel 6.1 b i GDPR (avtal). Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och administrera uppdragsrelationen med dig och för att vi ska kunna erbjuda uppgifter till dig.
Lagringstid: Dina personuppgifter kommer att sparas under hela uppdragstiden och i 2 år efter uppdragets upphörande.
Mottagare: Tjänsteleverantörer, koncernföretag och andra mottagare enligt punkt 4.

3.3 Webbplatsbesökare och potentiella kunder

Marknadsföring och annonsering

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi följande personuppgifter för att skicka vårt nyhetsbrev till dig och för att marknadsföra våra tjänster.

Kategorier av personuppgifter Rättslig grund
• Identifieringsuppgifter
• E-postadress
Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 a i GDPR (samtycke). Behandlingen är nödvändig för att skicka nyhetsbrevet till våra prenumeranter.
Lagringstid: Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Vänligen notera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för våra marknadsföringsändamål.
Mottagare: Tjänsteleverantörer och koncernföretag enligt punkt 4.

Kommunikation

På vår webbplats finns ett kontaktformulär för kommunikation, där vi samlar in dina personuppgifter när du skickar in formuläret. Dessutom är kommunikation möjlig via e-post och telefon, i vilket fall vi också samlar in dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter Rättslig grund
• Identifieringsuppgifter
• Kontaktuppgifter
• Uppgifter om kommunikation
Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f i GDPR (den personuppgiftsansvariges berättigade intresse). Behandlingen är nödvändig för att behandla kundkommunikation.
Lagringstid: Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för att behandla din kommunikation och efter det raderas inom 1 år.
Mottagare: Tjänsteleverantörer och koncernföretag enligt punkt 4.

3.4 Rättsliga förpliktelser och rättsliga anspråk

Fullgörande av rättsliga förpliktelser

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser, såsom i samband med våra redovisningsskyldigheter.

Kategorier av personuppgifter Rättslig grund
• Alla personuppgifter som är nödvändiga för syftet med behandlingen. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 c i GDPR (rättslig förpliktelse). Denna behandling är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.
Lagringstid: Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt i relation till de ändamål för vilka de behandlas, såsom lagringstiderna enligt bokföringslagstiftning.
Mottagare: Andra mottagare enligt punkt 4.

Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Vi behandlar dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Kategorier av personuppgifter Rättslig grund
• Alla personuppgifter som är nödvändiga för syftet med behandlingen. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f i GDPR (den personuppgiftsansvariges berättigade intresse). Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Lagringstid: Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt i relation till de ändamål för vilka de behandlas.
Mottagare: Andra mottagare enligt punkt 4.

3.5 Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker ("cookies") på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet för att samla in och lagra information, leverera relevant innehåll, säkerställa webb-platsens funktionalitet och erbjuda information om din användning av webbplatsen.

Vi måste placera cookies för att vår webbplats ska fungera och för att lagra de val och inställningar som du har gjort på vår webbplats. Sådana cookies är nödvändiga för att tillhandahålla webbplatsen och dess funktionalitet till dig. Dessa kan innehålla val av språk eller region och andra skärminställningar.

Utöver nödvändiga cookies använder vi andra cookies:

Analys

Vi behandlar dina personuppgifter för att analysera användningen av och innehållet på vår webbplats.

Kategorier av personuppgifter Rättslig grund
• Uppgifter som genereras av din användning av webbplatsen, såsom IP-adress Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 a i GDPR (samtycke). Behandlingen är nödvändig för att analysera användningen av våra webbplatser.
Lagringstid: Uppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt i förhållande till de syften för vilka de behandlas.
Mottagare: Tjänsteleverantörer och koncernföretag enligt punkt 4.

Marknadsföring

Vi behandlar dina personuppgifter för att utveckla vår marknadsföring och att hjälpa oss att placera målinriktad reklam.

Kategorier av personuppgifter Rättslig grund
• Uppgifter som genereras av din användning av webbplatsen, såsom IP-adress Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 a i GDPR (samtycke). Behandlingen är nödvändig för att utveckla vår marknadsföring och att hjälpa oss placera målinriktad reklam.
Lagringstid: Uppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt i förhållande till de syften för vilka de behandlas.
Mottagare: Tjänsteleverantörer och koncernföretag enligt punkt 4.

4 Mottagare till vilka vi lämnar ut dina personuppgifter

Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter när det är nödvändigt. Mottagaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inte annat anges.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande mottagare:

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter lämnar vi ut personuppgifter till de tjänsteleverantörer som vi använder. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller oss IT-tjänster såsom användning, underhåll och teknisk support av IT-system. Tjänsteleverantörerna får, som personuppgiftsbiträde, behandla dina personuppgifter endast för dessa ändamål och endast i enlighet med våra anvisningar, inte för egna ändamål.

Vi är personuppgiftsansvariga för den behandling som tjänsteleverantörer utför på vårt uppdrag och åt oss.

Koncernföretag

I vissa situationer lämnar vi ut dina personuppgifter till andra företag i vår koncern.

Mottagare Ändamål Rättslig grund för överföring
Andra företag som ingår i Biilakoncernen Vi kan lämna ut nödvändiga personuppgifter till andra företag i Biilakoncernen för intern administration och affärsrelationer. Berättigat intresse – Behandlingen är nödvändig för den interna koncernledningen samt för utvärdering och utveckling av verksamheten.

Andra mottagare

Under vissa omständigheter kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra mottagare för särskilda ändamål (t.ex. för att fullgöra rättsliga förpliktelser och för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk). Sådana andra mottagare inkluderar till exempel externa rådgivare, myndigheter, domstolar och potentiella köpare eller säljare av företaget. Dessutom kommer vi under vissa omständigheter att lämna ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners enligt vad som anges nedan.

Mottagare Ändamål Rättslig grund för överföring
Externa rådgivare Vi kan i förekommande fall lämna ut personuppgifter till externa rådgivare, såsom revisorer eller juridiska rådgivare. Rättslig förpliktelse och berättigat intresse – Överföringen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser eller, alternativt, för att uppfylla vårt berättigade intresse av att hantera och försvara rättsliga anspråk.
Samarbetspartners På vår plattform kan du boka bilservice från våra partners och vi kommer att lämna ut personuppgifter till våra partners för att tillhandahålla den bokade tjänsten. Berättigat intresse – Överföringen är nödvändig för att uppfylla våra berättigade intressen.

5 Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behålla och behandla personuppgifter inom EU/EES. Vissa av våra tjänsteleverantörer är dock belägna utanför EU/EES och i sådana fall behandlas personuppgifter utanför EU/EES. För att säkerställa skyddet av personuppgifter ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats i förhål-lande till tjänsteleverantörer som behandlar dina personuppgifter utanför EU/EES, till exempel genom att ingå dataöverföringsavtal (som innehåller standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen). Om du har några frågor om de länder till vilka dina personuppgifter lämnas ut och de skyddsåtgärder som gäller för utlämnandet, eller om du vill ha en kopia av skyddsåtgärderna och informationen, där sådan finns, ber vi dig kontakta oss via följande kontaktuppgifter: kundservice@biila.io.

6 Allmänna principer för skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot förlust, förstöring, missbruk och obehörig åtkomst eller obehörigt utlämnande. Exempelvis är personuppgifter endast tillgängliga för personer som behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter.

7 Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer att behandla dina personuppgifter i den omfattning som krävs för att fullgöra dina rättigheter. Skicka eventuella begäranden om att utöva dina rättigheter genom att kontakta oss med följande kontaktuppgifter kundservice@biila.io.

Du har rätt att:

Få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och, om vi behandlar dem, att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av dina personuppgifter genom att kontakta oss på kundservice@biila.io. Vi kommer att ge dig en kopia om vi inte har ett legitimt syfte att inte dela den informationen eller om delning av den skulle påverka andras rättigheter och friheter negativt.

Rätta dina personuppgifter

Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller kompletteras.

Återkalla ditt samtycke

Om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att få de berörda personuppgifterna raderade i enlighet med den rätt som anges nedan.

Invända mot behandlingen av dina personuppgifter

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när vi behandlar dem baserat vårt berättigade intresse, på grunder som hänför sig till din specifika situation. I så fall kommer vi att sluta att behandla dina personuppgifter i den utsträckning som behandlingen grundar sig på våra berättigade intressen, om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas medan vi behandlar din begäran om invändning mot behandling. Om vi till följd av din invändning inte längre har rätt att behandla dina personuppgifter, har du rätt att få dina personuppgifter raderade enligt vad som anges nedan.

Radera dina personuppgifter

Du har under vissa omständigheter rätt att begära radering av dina personuppgifter när:

• personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften för vilka de samlades in eller för vilka de i övrigt behandlades;

• du återkallar samtycket som legat till grund för behandlingen, och ingen annan rättslig grund föreligger för behandlingen;

• du invänder mot behandlingen av egna personuppgifter för direktmarknadsföring eller utöver din rätt till invändning i övrigt, och ingen motiverad grund föreligger för behandlingen;

• dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt;

• personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som vi omfattas av; och

• personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster.

Vi kan dock inte radera dina personuppgifter om vi måste behålla dem för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsförmedling, enligt tillämplig lag, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Du har under vissa omständigheter rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:

• du har bestritt att personuppgifterna är korrekta. I så fall begränsas behandlingen för den tid som krävs för den personuppgiftsansvarige att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;

• behandlingen är olaglig, men du motsätter dig radering av personuppgifter och istället begär att användningen av dessa begränsas;

• vi inte längre behöver dessa personuppgifter för ändamålen behandlingen, men du behöver dem för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;

• du har gjort en invändning mot behandlingen av personuppgifter för ett annat syfte än direktmarknadsföring, och begärt begränsning av behandling i avvaktan på kontroll av om vårt intresse väger tyngre än ditt intresse.

Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats enligt ovan, får vi, med undantag för lagring, endast behandla personuppgifterna med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att försvara andra rättigheter.

Flytta dina personuppgifter (rätt till dataportabilitet)

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi behåller om dig i ett sammanställt, allmänt använt och maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Till skillnad från rätten att få tillgång till uppgifter omfattar rätten till dataportabilitet endast personuppgifter som du har lämnat och som behandlas med stöd av vissa rättsliga grunder, såsom ditt samtycke.

Lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om du anser att vi inte har följt tillämplig dataskyddslagstiftning eller om du inte är nöjd med vårt svar när du kontaktar oss.

Den behöriga tillsynsmyndigheten i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten:

Integritetsskyddsmyndigheten
Besöksadress: Fleminggatan 14, 112 26 Stockholm
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm
E-post: imy@imy.se
Telefon: 08-657 61 00

8 Vi kan uppdatera denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera informationen i denna integritetspolicy från tid till annan, t.ex. om vi behandlar personuppgifter för nya ändamål, samlar in personuppgifter som ingår i nya kategorier av personuppgifter eller delar personuppgifter med andra mottagare. I sådant fall kommer vi att informera dig på lämpligt sätt. Den senaste versionen av integritetspolicy finns alltid tillgänglig på denna webbplats.

9 Kontakta oss

Vänligen kontakta oss om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du lämna in ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten.

Biila Solutions Ab
559199-6425
Sveagatan 6, 784 33 Borlänge
E-post: kundservice@biila.io