Otto Laurila utsedd till Sverigechef

Otto Laurila. Foto: Matias Pöyhtäri
Otto Laurila. Foto: Matias Pöyhtäri

25.9.2023

Otto Laurila har utsetts till Sverigechef för Biila. Laurila, som är delägare i företaget, har fungerat som Biilas styrelseordförande sedan 2017. Nu kommer han att lämna sin styrelsepost och fokusera på Biilas internationalisering.

“Ottos uppdrag blir att driva på Biilas etablering och tillväxt i Sverige. Det handlar om att bilda nätverk och att skaffa fler kunder och personal för att bygga upp en välfungerade verksamhet på ett nytt område”, säger Aapeli Kallunki, vd för Biila.

Helt nya i Sverige är vi dock inte, eftersom Biila sedan länge haft kontor i Borlänge där en stor del av produktutvecklingen äger rum.

Med mål att flytta 25 000 bilar år 2024

Biilas målsättning är att bli en väletablerad aktör på den svenska logistikmarknaden.

"Vi siktar på att utföra 25 000 transporter i Sverige redan under 2024. Målet är att priset för en transport på 250 kilometer kommer att ligga runt 1500 kronor och att leveranstiden från beställning ska vara under 48 timmar”, säger Otto Laurila, den nya Sverigechefen.

Enligt Otto behöver en modern bilförsäljare tre centrala partners: ett finansbolag, ett försäkringsbolag och en logistikpartner.

"I dagsläget saknar många bilhandlare en logistikpartner, och vi är här för att fylla det tomrummet med vår unika affärsmodell och avancerad AI-teknlogi”, säger Otto.

Imponerande bakgrund med export till Sverige

Otto, som är född och uppvuxen i Sverige, har tidigare framgångsrikt expanderat två finländska mjukvaruföretag (Movenium Oy och HomeRun.net) till landet.

“Att förstå vissa skillnader mellan länderna är avgörande för vår expansion. Sverige har till exempel en längre geografisk utsträckning och det finns större trafikstockningar i Stockholmsområdet jämfört med Helsingfors, vilket kräver en anpassad strategi”, beskriver Otto.

Storsatsningar på AI som nyckel till framgångsrik expansion

Biila, som är mest känt för sin plattformsbaserade bilförflyttningstjänst, satsar hårt på AI-baserade lösningar för effektiv logistik.

"Vi vill ligga i framkanten av den teknologiska utvecklingen inom logistiksektorn. Därför har vi grundat en specialiserad AI-enhet som utvecklar toppmoderna system för automatiserade logistikprocesser", förklarar Otto.

Otto inleder sitt arbete som landschef den 1 november. Vi kommer att presentera Biilas nya styrelseordförande och övriga styrelsemedlemmar senare i höst.

Ytterligare information:
Otto Laurila, Sverigechef för Biila
+358 44 284 0278
otto.laurila@biila.io


Communications specialist

Klaudia Kiviranta